Fairbreed Logo

Kennel naam: Kennel Fair

Plaats: Eindhoven

Naam: Adje van de Fair

Ras: Aparto

Geboortedatum: 30-03-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel Fair

Plaats: Eindhoven

Naam: Tooske van de Fair

Ras: Aparto

Geboortedatum: 30-03-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel Fair

Plaats: Eindhoven

Naam: Poco van de Flair

Ras: Aparto

Geboortedatum: 30-03-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel van de FairBreed

Plaats: Nederland

Naam: Astor van de Fairbreed

Ras: Supermento

Geboortedatum: 15-02-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel van de FairBreed

Plaats: Nederland

Naam: Bartje van de FairBreed

Ras: Supermento

Geboortedatum: 15-02-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel van de FairBreed

Plaats: Nederland

Naam: Mientje van de Fairbreed

Ras: Supermento

Geboortedatum: 15-02-2020

Leeftijd: Pup

Kennel naam: Kennel van de FairBreed

Plaats: Nederland

Naam: Pluto van de Fairbreed

Ras: Supermento

Geboortedatum: 15-02-2020

Leeftijd: Pup